Trường MN Phường 2 là trường mầm non hàng đầu hiện nay về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường MN Phường 2 xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường MN Phường 2, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

100% giáo viên có bằng Cử nhân sư phạm Mầm non hệ chính quy (100% giáo viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng sư phạm).

100% bảo mẫu có trình độ Trung cấp trở  lên. 

100% giáo viên, bảo mẫu và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên, bảo mẫu và nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên là:25.

 Cán bộ quản lý: 02, TĐCM: Đại học :02

 Giáo viên: 18 

 Nhân viên: 07 ( 01 kế toán, 01 y tế, 01 bảo vệ, 04 cô nuôi)

Đội ngũ CBQL- GV-NV được đảm bảo theo quy định, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, năng nổ, nhiệt tình trong công việc, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 25-36 tháng: 21 cháu với 2 cô giáo 

Lớp mầm (3 tuổi- dưới 4 tuổi): 31 cháu với 4 cô giáo 

Lớp chồi (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 71 cháu với 4 cô giáo 

Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi): 98 cháu với  6 cô giáo